Metody vývoje aplikací. Waterfall, V-model, Inkrementální model

Existuje několik osvědčených metod pro vývoj software, tzv. best practices. Volba konkretní metody závisí na specifikaci projektu, rozpočtu, subjektivní preferenci a dokonce i temperamentu vedoucího. V tomto článku krátce popíšeme základní metody vývoje webových a mobilních aplikací.


 1. «Waterfall Model» (model vodopádu)


Jedna z nejstarších metod, zahrnuje postupné procházení etap, z nichž každá musí být plně dokončena, než se začne další. Pomocí modelu vodopádu je snadné řídit projekt. Vývoj je rychlý, náklady a doba trvání jsou předem definovány. Má to ovšem i druhou stránku. Vodopádový model poskytne vynikající výsledek pouze v projektech s jasnými a předem definovanými požadavky a způsoby jejich realizace. Není zde možnost udělat krok zpět, testování začne až poté, co je vývoj ukončen nebo téměř dokončen.


Kdy použít model vodopádu?


 • Pouze tehdy, když jsou požadavky známé, jasné a pevně stanovené. Rozporné požadavky neexistují.
 • Nejsou žádné problémy s dostupností programátorů potřebné kvalifikace.
 • V poměrně malých projektech.


 1. V-Model

V-Model zdědil strukturu „krok za krokem“ po vodopádovém modelu. V-Model je uplatnitelný v systémech, pro které je zvláště důležité nepřetržité fungování.
Za zvláštnost tohoto modelu lze považovat to, že je zaměřen na důkladnou kontrolu a testování výrobku, který se již nachází v počátečních etapách návrhu. Testování se provádí současně s odpovídající etapou vývoje, např. jednotkové testy se píšou během kódování.


Kdy použít V-Model?


 • Pokud potřebujete důkladné testování výrobku, V-model splňuje obě myšlenky: validace (vyvíjíme správný produkt?) a verifikace (vyvíjíme produkt správně?).
 • Pro malé a středně velké projekty, kde jsou požadavky pevné a jasně stanovené.
 • Nejsou žádné problémy s dostupností inženýrů s potřebnou kvalifikací, zejména testerů.


 1. Inkrementální model


V inkrementálním modelu jsou systémové požadavky rozděleny do různých sestav. Terminologie se často používá k popisu postupného vytváření softwaru. Existuje několik vývojových cyklů, které dohromady tvoří životní cyklus “multi-vodopády“. Cyklus je rozdělen na menší, snadno generované moduly. Každý modul prochází fází určování požadavků, designu, kódování, testování a implementace. Postup vývoje podle inkrementálního modelu předpokládá v první velké etapě implementaci výrobku v základní funkčnosti a pak postupné přidávání nových funkcí, takzvaných „inkrementů“. Tento proces pokračuje, dokud nebude vytvořen celý systém.


Kdy použít inkrementální model?

 • Když jsou základní požadavky na systém jasně definované a srozumitelné. Současně některé detaily mohou být dodělané v průběhu času.
 • Vyžadují brzké uvedení softwaru na trh.
 • Existuje několik rizikových prvků nebo cílů.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

10 způsobů jak se naučit programovat samostatně.

7 rad pro začínající webové vývojáře

Jak vydělat na mobilní aplikaci v roce 2018?