ERP: Má smysl vyvíjet vlastní systém řízení zdrojů?


Systémy pro plánování podnikových zdrojů (anglická zkratka ERP) se v posledních desetiletích dostaly do širokého oběhu. Podle statistik z roku 2017, 81% organizací byly buď v procesu implementace ERP, nebo dokončily implementaci. A proto existuje aktuální otázka: vytvořit svůj vlastní ERP systém nebo využít již hotové řešení?

Software pro plánování zdrojů: co způsobuje nespokojenost?

Technický pokrok a změny na trhu ovlivňují, jak společnosti hodnotí účinnost svých systémů řízení zdrojů. A bohužel tato hodnocení často nejsou ve prospěch těchto systémů. Hlavní příčinou zklamání je nesoulad mezi očekáváním a skutečností. Nadměrné sliby se přeměňují na dlouhodobou implementaci, nevhodný software, nevčasnou podporu a nespokojenost zaměstnanců.
Staromódní systémy plánování jsou neflexibilní a vyžadují reorganizaci celého pracovního procesu dle potřeb společnosti. To vede k problémům s přizpůsobením, protože každá firma podléhá vlastní logice - a ta musí být flexibilní a adaptivní.
Přechod na nové technologie je pro staré dodavatele většinou velmi obtížné. Často potřebují značné úsilí na podporu starších verzí svých produktů a nejsou připraveni k tomu, aby se přesunuli na nové platformy nebo změnili své softwarové nástroje, aby je přizpůsobili modernímu digitálnímu světu.
To přináší výhody menším dodavatelům i softwarovým společnostem, které jsou připraveny splnit nové požadavky zákazníků.

Softwarová řešení pro ERP systémy: nové požadavky.

Abychom byli konkurenceschopní, moderní systémy plánování zdrojů musí být založené na nových technologiích, které získávají sílu prakticky ve všech průmyslových odvětvích. Zavedení těchto inovací poskytuje velké výhody. Avšak, jelikož tyto nové technologie jsou samy o sobě stále ve vývoji, musí být systémy plánování zdrojů dostatečně pružné a nezávislé, aby rychle reagovaly na změny. Tyto nové důležité součásti ERP zahrnují:

  • Cloudové platformy. Cloudové řešení pomáhají ušetřit na dodatečném týmu vývojářů a vybavení. Díky tomu jsou ERP systémy přístupnější pro malé a střední podniky. Tato možnost poskytuje také přístup k systému pro každého zaměstnance z libovolného zařízení. Taková řešení lze snadno měnit v případě růstu společnosti.

  • Internet věcí. Díky internetu věcí (IoT) je provoz zařízení plně nebo částečně automatizován, což urychluje interakci mezi zařízeními. Přístup k datům je snadný z libovolného připojeného zařízení, což zlepšuje komunikaci a urychluje rozhodování.

  • Zpracování velkých dat a konsolidace databází. S nárůstem objemu dat a zvýšením jejich dopadu na obchodní úspěch je důležité, aby všechny firemní údaje byly shromážděny v systému, který je přístupný všem uživatelům.

  • Integrace umělé inteligence. Umělá inteligence urychluje zpracování dat a předvídající analýzu. Pomáhá optimalizovat pracovní postup založený na analýze každodenních interakcí mezi členy organizace. Může se také použít k sledování pracovního výkonu.

Přechod na nové technologie opět představuje dilema: hledat nový hotový produkt nebo dát přednost vývoji vlastních řešení?

Vyvíjet nebo kupovat - jak se správně rozhodnout?

Takže, které řešení je správné? Chris Doig, poradce technické mediální společnosti IDG, navrhuje začít vytvářet seznam požadavků na hodnocení softwarových potřeb společnosti a jejich hodnocení podle významu. Existují různé techniky, například reverzní inženýrství, které pomáhají odhalovat i skryté potřeby (což je užitečné bez ohledu na to, zda dáváte přednost hotovému produktu nebo vývoji).
Analyzujte, co nabízejí dodavatelé. Pokud se nabídka shoduje s potřebami vaší společnosti méně než z 80 %, nebo pokud chybí nějaká důležitá funkčnost, má smysl přemýšlet o vývoji.
Podívejme se na některé klíčové body, které bychom měli řešit při rozhodování.

Standardní ERP systémy: výhody a nástrahy.

Když začnete analyzovat možnosti, okamžitě narazíte na desítky dodavatelů systémů řízení zdrojů od takových obrů jako SAP a Oracle až po mnohem menší společnosti, které se specializují na produkty pro vaše konkrétní odvětví. S takovou bohatou volbou je snadné se vydat emocionálním rozhodnutím ve prospěch hotových řešení. V některých případech to bude optimální a někdy jediná správná volba. Ale ne vždy.

Co obvykle není hned známo, je délka a cena implementace a přizpůsobení. Řada IT manažerů říká, že hlavní obtíže a zpoždění nastávají tehdy, když jde o přizpůsobení zakoupených ERP produktů skutečným potřebám jejich podnikání. Neexistují žádné hotové systémy správy, které jsou vhodné pro všechny bez výjimky.

Další problém se projevuje při pohledu na budoucnost. Pokud je vaše společnost dynamická a rychle se rozvíjí, je důležité, aby se software mohl přizpůsobit a růst s podnikáním. Ovšem hlavním problémem standardních ERP produktů je nepružnost, většina těchto řešení neumožní významné úpravy. Vzhledem k ostrým technickým skokům, s nimiž se v současné době neustále konfrontujeme, se může stát, že budete muset začít za 5 - 7 let od začátku.

Kdy je vlastní ERP systém správnou volbou?

I když vývoj svého vlastního systému plánování vypadá pracně a nákladně, časem získáte mnoho výhod a vysokou návratnost.

Vlastní řešení jsou vytvořena pro váš pracovní postup, nikoliv naopak. Také usnadňují školení zaměstnanců, jelikož vývoj odráží skutečné postupy přijaté ve vaší společnosti. Takže pokud vám vše vyhovuje ve vašem pracovním postupu a nejste připraveni jej změnit v zájmu softwaru, vývoj vlastního řešení je pro vás správnou volbou.
Tato řešení jsou jedinečná, v nich nikdy nenajdete zbytečné funkce. Dodavatelé ERP systémů se však vždy pokoušejí do svých výrobků vložit až čtyřicet různých aplikací. Vzhledem k tomu, že mnoho společností nepoužívá přibližně 60 - 70 % funkcí zakoupených standardních systémů, proč za ně zbytečně utrácet?

Na druhou stranu je snadnější integrovat do uživatelského produktu ty aplikace a databáze, které skutečně potřebujete, a to v neomezeném množství. Současné společnosti jsou složité a dynamické. Různá oddělení vaší organizace mohou mít různé plánovací potřeby a sledovat prováděnou práci jinak. A to znamená, že potřebují různé techniky plánování procesů. Rozvoj vlastního systému ERP vám umožňuje vytvořit jednotnou komplexní platformu místo mnoha různých aplikací a platforem pro různé potřeby, což je klíčem k vyšší efektivitě.

Ve skutečnosti můžete vývojem vlastního produktu dokonce ušetřit peníze, pokud zvolíte správný přístup k vývoji.

Jak využít výhody vlastního vývoje

Mnoho negativních tvrzení o vývoji vlastního firemního produktu je výsledkem předchozích negativních zkušeností. Hlavním problémem je špatné pochopení potřeb vaší firmy vývojářem. Proto pokud chcete dobrý systém, potřebujete najít zkušený tým, který je připraven ponořit se do specifik pracovního postupu firmy. Dobrý tým může dokonce pomoci modifikovat vaši počáteční vizi a dosáhnout lepšího výsledku.

Agilní vývoj vám v tom pomůže, můžete začít s malou částí a rozvíjet softwarové prvky postupně. Tento vývoj umožňuje používat jednotlivé části systému dříve, což přispívá i návratnosti investic. Více o agilním vývoji si můžete přečíst zde.

Dalším důležitým bodem, kterému je důležité věnovat pozornost při práci se vzdáleným IT týmem, je kvalita kódu a dokumentace.

Závěr

Softwarový průmysl prochází významnými změnami, což ovlivňuje ERP produkty, které se také rychle mění pod podmínkou nové obchodní logiky a technického pokroku. Pro velké množství společností to znamená, že staré systémy řízení zdrojů nesplňují nové požadavky a jsou předmětem výměny.

Navzdory počátečním nákladům, vývoj vlastního ERP systému stojí za strávený čas a peníze. Pokud máte ve svých plánech budovat flexibilní, inovativní a významný podnik, ERP spojený s potřebami vaší společnosti vám umožní vyhnout se mnoha problémům v práci a být otevřený novým příležitostem.
Pozitivní zkušenost s vývojem závisí na správné volbě dodavatele, který musí pochopit vaši obchodní logiku. Mezi další základní požadavky na IT společnost patří kvalita kódu, agilní vývoj a připravenost pracovat s nejnovějšími technologiemi.

iQuest zaručuje vysoké standardy vývoje, jsme otevřeni pro složité a rozsáhlé projekty. Kontaktujte nás.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

10 způsobů jak se naučit programovat samostatně.

7 rad pro začínající webové vývojáře

Jak vydělat na mobilní aplikaci v roce 2018?