Přeskočit na hlavní obsah

Co je kvalitní kód a proč potřebujete code review?


Změnili jste vývojáře na svém projektu a ten říká, že existující kód aplikace je nepoužitelný? Nový tým věnuje hodně času jednoduchým úkolům? Jakmile se vypořádají s jedním problémem, rozpadne se něco dalšího? Nejpravděpodobnějším problémem je kvalita kódu.

Co je kvalitní kód?

Neexistuje přesné vymezení tohoto pojmu. Pochopení toho, jak by měl vypadat kvalitní zdrojový kód, je zpravidla založeno na dlouholetých zkušenostech specialisty. Někteří programátoři dodržují abstraktní princip KISS, který znamená "Keep It Simple, Stupid!" („Zachovej to jednoduché, hlupáku!“). Z části je tato metoda návrhu spravedlivá, protože odráží hlavní pravidlo dobrého kódu - jednoduchost a jasnost. Jednoduchost však často pletou se zjednodušením, proto je kvalita zdrojového kódu v profesionálním prostředí posuzována několika dalšími vlastnostmi:
  • Vnímání. Kód není přetížen složitými konstrukcemi, proto je snadno srozumitelný i bez další dokumentace nebo připomínek;
  • Podpora. V promyšleném kódu je snadné provést změny: změnit konfigurace nebo dokonce i platformy;
  • Rozšíření. Do kvalitního kódu je jednoduché přidat nové funkce bez rizika porušení algoritmu kódu. I když jsou nějaké problémy, mohou být rychle odstraněny;
  • Předání. Dobrý kód může být předán jiným vývojářům pro podporu nebo revizi a ti nebudou mít potíže při čtení;
  • Testování. Čím vyšší je procentuální pokrytí kódu testy, tím je pravděpodobnější, že v budoucnu předejdete zbytečným chybám.
Pro usnadnění pochopení kódu v profesionálním prostředí má každý programovací jazyk svůj vlastní Code Style - návrhový standard. Code Style diktuje pravidla: kde umístit mezery nebo závorky, jak oddělit řádky nebo pojmenovat proměnné. Může se zdát, že tyto nuance nejsou tak důležité, ale jejich dodržování značně usnadňuje porozumění kódu těm, kdo ho vidí poprvé.

Málo programátorů umí psát opravdu dobrý kód. Zvlášť obtížné to je pro ty, kteří teprve zkušenosti získávají. Dokonce i kompetentní vývojáři mohou občas udělat chyby. Proto Studie, které vytvářejí vysoce kvalitní software, pravidelně provádějí kontrolu kódu.

Jak zlepšit kvalitu kódu?

Jeden z nejoblíbenějších a současně poměrně jednoduchý způsob se nazývá Code Review. Jeho význam spočívá v tom, že veškeré změny provedené programátorem se dostanou do hlavního úložiště kódů a do finální verze softwaru až poté, co budou zkontrolovány ostatními členy týmu.
Tento proces se skládá z několika etap.

V první fázi vývojář přidává nové funkce do kódu a upozorní ostatní účastníky, že potřebuje zkontrolovat tyto aktualizace.

V druhé fázi, členové týmu přezkoumají kód a připomínkují ho. Některé firmy se zaměřují pouze na zjištění chyb. Pokud ovšem chtějí zvýšit kvalitu kódu, měly by rovněž kontrolovat i chyby v architektuře, nesprávné použití nástrojů a špatný styl psaní, který může být nejasný nebo špatně vnímán.

Další etapou je práce s připomínkami. Pokud autor nesouhlasí s nějakou připomínkou, může ji odmítnout, avšak je nutné poskytnout přesvědčivé argumenty. Pokud neexistují žádné argumenty, provádí nezbytné opravy.

Po každé další aktualizaci kódu se tento proces vždy opakuje.

Výhody Code Review

Technika Code Review pomáhá v počáteční fázi najít chyby a zbavit se nepochopitelných a složitých řešení. Na kódu zpravidla nepracuje pouze jedna osoba, ale podílí se na tom celý tým. Tím často získáváme jiný pohled na věc.

Programátor, který předem ví, že jeho práce bude kontrolována kolegy, pracuje přesněji a organizovaně. Výstupem je kód, kterému rozumí více lidí, což vypovídá o jeho kvalitě. Pokud se skupina několika odborníků seznámí s kódem na vysoké úrovni, je pak daleko snazší jej předat dalšímu účastníkovi. Poté, pokud je potřeba, dokáže se každý účastník rychle prohloubit do práce a udělat ji kvalitativně.

Díky Code Review se sníží tzv. bus factor. Jedná se o pojem označující počet vývojářů, kteří podrobně znají zdrojový kód a jejichž odchod by projekt ohrozil nebo dokonce ukončil. Představte si projekt, který zaměstnává čtyři lidi. Pokud dva z nich z nějakého důvodu opustí projekt, pak je zbytek týmu schopný práci dokončit. Ovšem pokud tým opustí tři lidi, poslední účastník to sám nezvládne.

Nevýhody Code Review

Ve skutečnosti hlavní a jedinou nevýhodou tohoto procesu je čas. Vývojáři, kteří kontrolují nově napsaný kód, musí trávit čas hledáním případných chyb a v případě potřeby komentovat kód. Vývojář pak musí reportované chyby opravit. Nové části kódu se netestují hned, ale teprve po code review. Tento bod by měl být zohledněn při plánování.

Kdy používat Code Review?

Proces Code Review je poměrně jednoduchý a jeho výhody jsou znatelně větší než mínusy, ale v řadě situací se bez něj dokážete snadno obejít.

Například nemá smysl provádět Code Review při vývoji prototypu nebo MVP. Hlavním úkolem takového projektu je získání zpětné vazby od uživatelů s cílem vytvořit hypotézy pro další vývoj. Struktura těchto aplikací je co nejjednodušší a v budoucnu bude kód stále přepisován kardinálně.

Code Review není zapotřebí při práci na jednoduchých aplikacích, které se dál nevyvíjejí. Pokud tedy v budoucnu neplánujete měnit nebo upravovat svůj projekt, můžete ušetřit čas.

Pokud plánujete další vývoj aplikace, přidání nových funkcí a rozšiřování publika, proces Code Review vám pomůže to udělat rychleji, levněji a efektivněji. Kromě toho bude Code Review velmi užitečný, pokud z důvodu velikosti projektu plánujete připojit nové vývojáře nebo ho přenést do jiného týmu.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

10 způsobů jak se naučit programovat samostatně.

Programování je jednou z nejcennějších dovedností pro profesní růst, osobní rozvoj a vytváření něčeho úžasného. Je čas popsat deset tipů pro ty, kteří právě začínají svou cestu do programovacího světa. 1. Zjistěte, proč chcete programovat Zvolený směr ve výuce bude záviset na tom, proč se chcete naučit programovat a jak dlouho jste ochotni věnovat tomuto procesu. Pokud chcete být programátorem, je třeba začít s odborným kurzem (společnost Google sestavila seznam dovedností a kurzů pro ty, kteří chtějí být programátorem). Pokud chcete vytvářet hry a webové stránky pro zábavu ve svém volném čase, interaktivní kurzy jsou nejlepší volbou. Bloc vytvořil srovnávací tabulku kurzů v závislosti na zatížení, nákladech a důvodech k osvojení si programování. 2. Vyberte správný jazyk programování Neexistuje nejlepší programovací jazyk. Jakmile se naučíte jeden, nebude pro vás problém zvládnout další. Takže se nemusíte koncertovat na volbu pouze jednoho jazyka. Nicméně předpokládá s

14 tipů pro návrh ikon mobilních aplikací.

Ikona mobilní aplikace je malý obrázek, který prezentuje aplikaci v mobilním světě , na zařízení uživatele a na obchodech s aplikacemi. Pokud budete brzy vytvářet svoji mobilní aplikaci a návrh ikonky k tomu, přečtěte si tyto tipy. Pomohou vám vyhnout se chybám, se kterými se nováčci mohou setkat. Grafik by se měl soustředit na vzhled ikony, protože se uživatelé často pří výběru aplikace řídí právě vzhledem ikony. Proto nabízíme následující tipy pro vytvoření návrhu ikony mobilní aplikace. Postupujte podle pokynů mobilních výrobců Ikony neexistují samy o sobě, ale uvnitř grafického obalu určitého systému . Měly by se harmonicky vejít do rozhraní aplikace, nevypadat zvláštně vedle ikon jiných aplikací, ale současně být jedinečné. Proto vývoj ikony aplikace začíná seznámením se s příručkou výrobce systému. Zde jsou příručky, se kterými byste měli začít: Oficiální stránka věnovaná Material Design pro Android . Zde si můžete přečíst o stylu, animaci, komponente

Metody vývoje aplikací. Waterfall, V-model, Inkrementální model

Existuje několik osvědčených metod pro vývoj software, tzv. best practices. Volba konkretní metody závisí na specifikaci projektu, rozpočtu, subjektivní preferenci a dokonce i temperamentu vedoucího. V tomto článku krátce popíšeme základní metody vývoje webových a mobilních aplikací. «Waterfall Model» (model vodopádu) Jedna z nejstarších metod, zahrnuje postupné procházení etap, z nichž každá musí být plně dokončena, než se začne další. Pomocí modelu vodopádu je snadné řídit projekt. Vývoj je rychlý, náklady a doba trvání jsou předem definovány. Má to ovšem i druhou stránku. Vodopádový model poskytne vynikající výsledek pouze v projektech s jasnými a předem definovanými požadavky a způsoby jejich realizace. Není zde možnost udělat krok zpět, testování začne až poté, co je vývoj ukončen nebo téměř dokončen. Kdy použít model vodopádu? Pouze tehdy, když jsou požadavky známé, jasné a pevně stanovené. Rozporné požadavky neexistují. Nejsou žádné problémy s dost