Jak může zakázkový CRM systém zefektivnit práci obchodních reprezentantů?

Špatné řízení obchodníků jako zabiják obratu

Mnoho manažerů má noční můru z toho, že nemá přehled o práci vlastních obchodních reprezentantů, neřídí je efektivně a nemotivuje tak prodejce k výkonům a realizaci obratu. Řešení přichází v podobě zavedení CRM (customer relationship management - řízení vztahu se zákazníky). CRM je na prvním místě přístup. Je to způsob zacházení se zákazníky, s daty o zákaznících o prodejích, potenciálech apod. Zdaleka ne všichni pracují s tvrdými daty vypovídajícími o hodnotě zákazníka (zde mluvíme o CVM - customer value management) a dále s měkkými daty, jako je měření spokojenosti zákazníka apod. K tomu všemu existují podpůrné softwarové nástroje, které dohromady nazýváme CRM systémy.

Obvyklé funkce CRM systémů

Jak uvádíme výše, CRM není jen informační systém, ale způsob práce a řízení podniku. Můžeme však vyjmenovat základní vlastnosti/funkce běžných softwarových nástrojů pro CRM:
 • Databáze zákazníků.
 • Sledování historie kontaktů se zákazníky.
 • Evidence obchodních případů, objednávek a jejich hodnoty.
 • Tvorba tzv. obchodních pipeline, tedy predikce uzavřených obchodů podle jejich očekávané hodnoty a pravděpodobnosti jejich uzavření.
 • Zprostředkování potřebných informací jednotlivým uživatelům pro snadnější uzavření lepšího obchodu.
 • Manažerské přehledy o vývoji zakázek, práci obchodníků, vyhodnocení zákazníků a jejich segmentů apod.
 • Motivační systémy pro obchodníky.
Toto jsou jen nejběžnější požadavky na CRM systémy z našeho pohledu. Mnohdy jsou tyto požadavky rozšířeny o mnoho dalších funkcí, jako třeba integrace se skladovým či ERP systémem, propojení na callcentrum, propojení na personální systémy (HR) apod.

Cíle

Cíle managementu očekávané od CRM jako procesu i od podpůrných informačních systémů jsou tedy jasné. Zřejmě hlavním cílem je přilákat nové zákazníky, udržet stávající zákazníky a optimalizovat pracovní procesy uvnitř společnosti. Cíle se mohou lišit v závislosti na specifikách odvětví. Tady jsou nejběžnější úkoly:
 • sledování potenciálních zákazníků a jejich aktivity;
 • údržba zákaznické databáze;
 • optimalizace práce s klienty;
 • organizace obchodních operací;
 • sledování práce obchodních reprezentantů v reálném čase;
 • řízení vztahů v rámci týmů;
 • optimalizace společné práce různých oddělení;
 • zvýšení produktivity práce.
 • pečlivá analýza úkolů a cílů, rovněž i stanovení priorit pomohou navrhnout CRM systém s optimálním nastavením funkcí.

Co bereme v úvahu při hodnocení CRM systémů?

 • Pohodlí: Čas jsou peníze. Zaměstnanci by neměli ztrácet čas hledáním informací, potřebují mít vždy k dispozici to, co uživatel právě potřebuje. CRM systém musí mít přátelské rozhraní, aby byl snadno využitelný i v náročných podmínkách při jednání s klientem, při přípravě na schůzku či během telefonního hovoru.
 • Flexibilita: CRM systém musí být dostatečně flexibilní, aby vám umožnil změnit nastavení konkrétního procesu. Rovněž je potřeba zajistit možnost budoucího vývoje systému tak, aby mohl růst s vaší společností, reflektovat změny v podniku tak, aby ho nebylo třeba v krátkém čase kompletně měnit.
 • Kompatibilita: Kromě analytických nástrojů obsažených v budoucím CRM systému je třeba také zvážit připojení externích zdrojů, jako je třeba skladové hospodářství, účetní software, e-mailový server či jiný systém v podniku. 
 • Spolehlivost: CRM bude obsahovat důležité údaje: zákaznické databáze, informace o obchodech, reporty, produktivitu zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců a klientů a pod. Systém CRM musí být navržen tak, aby byla data chráněna před vnějším zásahem. Rovněž stojí za to postarat se o přístupové úrovně pro různé skupiny zaměstnanců. S platností GDPR (směrnice EU ošetřující ochranu osobních údajů) je péče o data velmi sledovaným tématem.

Proč potřebujete mobilní aplikaci pro CRM?

Pokud pro interakci v týmu může stačit webová aplikace, pak při práci s klienty je mobilní aplikace pro CRM nezbytná jako vzduch. V terénu, na služební cestě nebo přímo při jednání - přístup k systému pomůže být neustále v kontaktu, okamžitě provádět potřebné operace a mít po ruce potřebné informace v reálném čase.

Výsledek

Za léta naší praxe jsme vyvinuli a neustále rozvíjíme CRM systémy pro zákazníky z různých oborů. Podílíme se na zavádění a optimalizaci celého procesu řízení vztahů se zákazníky a navrhujeme optimální řešení CRM software, který pak sami vyvíjíme a nasazujeme.
Díky použitým multiplatformním technologiím a předchozím zkušenostem vyvíjíme celý systém a mobilní aplikaci najednou a tak šetříme náklady a čas.

Chcete vědět více o našem vývoji? Podívejte se zde: https://www.iquest.cz/

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

10 způsobů jak se naučit programovat samostatně.

7 rad pro začínající webové vývojáře

Jak vydělat na mobilní aplikaci v roce 2018?