Přeskočit na hlavní obsah

Jak rychle naplánovat vývoj lean startupu?Koncepce "lean startupu" od Erica Rice by měla být v arzenálu každého moderního podnikatele. Již jsme psali o MVP a v tomto článku napíšeme o základních zvláštnostech “lean startupu” a ukážeme, jak používat business model canvas a lean canvas pro plánovaní vývoje startupu.

Co je lean?

Jedná se o koncepci vývoje startupu, která je založena na třech principech:
 1. Místo toho, aby věnovali měsíce plánování a hloubkovému průzkumu trhu jenom pro napsaní komplexního obchodního plánu, stačí podnikatelům zformulovat hypotézu a pak ji vyhodnotit z hlediska business model canvas nebo lean canvas (diagramu, který ukazuje, jakou hodnotu bude startup vytvářet). 
 2. Aplikace zákaznického přístupu (customer development) předpokládá živou komunikaci s potenciálními uživateli, aby bylo možné identifikovat jejich potřeby a získat zpětnou vazbu podle hypotézy realizované ve formě MVP. Na základě výsledků zpětné vazby budou provedené změny v MVP a bude zahájen nový cyklus vývoje
 3. V souladu s agilním vývojem softwaru (agile development) se předpokládá, že na konci každé iterace obdrží tým hotový produkt, který je následně testován v souladu se zákaznickým přístupem a poslán k dodělání. 
Každý lean-startup funguje v souladu s následujícím plánem:V metodice lean startupu tradiční vícestranový obchodní model nahrazuje business model canvas nebo lean canvas. Co to je?

Business model canvas

Tento model navrhl Alexander Osterwalder v knize "Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers”. Skládá se z devíti strukturálních bloků:

 1. Zákaznické segmenty (Customer segments) jsou skupiny zákazníků, na které se vztahuje obchodní model. 
 2. Hodnotová nabídka (Value propositions) jsou výhody, které uživatelům nabízíte. 
 3. Distribuční kanály (Distribution channels) jsou kanály, prostřednictvím kterých jsou produkty prodávány. V případě aplikací jsou to Apple Store a Google Play. 
 4. Vztahy se zákazníky (Customer relations) vytvářejí a udržují všichni zaměstnanci, kteří komunikují s klienty. 
 5. Příjmové toky (Revenue streams) - odkud pocházejí zisky, z jednorázových nákupů nebo předplatného? 
 6. Klíčové zdroje (Key resources) jsou to zdroje, o které se opírá startup: materiální, intelektuální, lidský, finanční. 
 7. Klíčové aktivity (Key activities) prováděné startupem.
 8. Klíčoví partneři (Key partners), kteří vám pomáhají provádět aktivity: dodávat zdroje nebo poskytovat poradenské či zprostředkovatelské služby. 
 9. Struktura nákladů (Cost structure) - náklady spojené s fungováním modelu. Záleží na klíčové činnosti, zdrojích a klíčových partnerech. 
Zde je způsob vyplnění business model canvas od Alexandra Osterwaldere pro iPod/iTunes:
Hodnotová nabídka iTunes podle business model canvas byla o možnosti koupit levně pouze ty písně, které potřebujete, a brát si hudbu s sebou. Současně byla služba orientována na masový trh a vysoká úroveň příjmů byla dosažena díky velkému prodeji hudby a prodeji přehrávačů iPod.

Pokud chcete vytvořit business model canvas online, použijte šablonu pro Google Draw.


Lean canvas

Ash Maurya nahradil business model canvas vlastním modelem, který představil v knize Lean Startup. Vycházel z podkladů Erica Rice (lean methodology) a Steve Blanka (Customer Development Methodology) a položil si za cíl zafixovat ve svém modelu prvky, které nesou největší rizika pro startup. Jsou to:
 1. Problém (Problem). Některým startupům se nedaří dosáhnout úspěchu, protože neřeší problémy a potřebnosti uživatelů. 
 2. Řešení (Solution). V tomto modelu se řešení problému nepřikládá taková váha. Řešení musí být jednoduché, stejně jako MVP (minimal viable product) vyvinutý na jejím základě. 
 3. Klíčové metriky (Key metrics). Je třeba jasně definovat ukazatele, kterými se vyhodnotí účinnost efektivity práce startupu. 
 4. Neférová výhoda (Unfair advantage). Pokud je Váš startup jedinečný, nebude mít zpočátku konkurenci, ale nakonec se konkurence objeví, jak tomu bylo u Uberu. Proto je třeba najít výhodu, která bude prospěšná při rozlišování Vašeho startupu od konkurence. 
Tady je příklad vyplňování lean canvas od Ashe Maurya pro desktopovou aplikaci CloudFire, kterou uvádí ve své knize:


Podle lean canvas je hlavním problémem dlouhý proces načtení a stanování fotografií. Unikátní nabídkou hodnot je možnost rychle sdílet fotografie a videa bez nutnosti manuálního stahování. Jako model monetizace bylo vybráno placené předplatné s 30denním zkušebním obdobím a klíčové metriky byly následující:
 • registrace; 
 • vytvoření první galerie; 
 • odeslání odkazu na galerii nebo video přátelům; 
 • odeslání pozvánek; 
 • nákup předplatného. 
Pokud chcete vytvořit lean canvas online, navštivte oficiální stránku Leanstack nebo použijte šablonu pro nástroj Google Draw zdarma.

Lean canvas pomůže odpovědět na důležité otázky pro začínající firmy:

 • Jaký problém vyřeší startup? 
 • Jak můžeme stručně formulovat navrhované řešení? 
 • Čím je jedinečný? Jaká výhoda umožní startupu předehnat konkurenci? 
 • Kdo je cílovou skupinou startupu? 
 • Jak se změří účinnost startupu? 
 • Kterými kanály se bude propagace provádět? 
 • Jaké jsou náklady na uvedení startupu do provozu? 
 • Jak bude startup vydělávat peníze? 
Pokud jste odpověděli na všechny tyto otázky ale stále váháte, obraťte se na nás, pomůžeme Vám se startupem a webovou či mobilní aplikací pro něj.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

10 způsobů jak se naučit programovat samostatně.

Programování je jednou z nejcennějších dovedností pro profesní růst, osobní rozvoj a vytváření něčeho úžasného. Je čas popsat deset tipů pro ty, kteří právě začínají svou cestu do programovacího světa. 1. Zjistěte, proč chcete programovat Zvolený směr ve výuce bude záviset na tom, proč se chcete naučit programovat a jak dlouho jste ochotni věnovat tomuto procesu. Pokud chcete být programátorem, je třeba začít s odborným kurzem (společnost Google sestavila seznam dovedností a kurzů pro ty, kteří chtějí být programátorem). Pokud chcete vytvářet hry a webové stránky pro zábavu ve svém volném čase, interaktivní kurzy jsou nejlepší volbou. Bloc vytvořil srovnávací tabulku kurzů v závislosti na zatížení, nákladech a důvodech k osvojení si programování. 2. Vyberte správný jazyk programování Neexistuje nejlepší programovací jazyk. Jakmile se naučíte jeden, nebude pro vás problém zvládnout další. Takže se nemusíte koncertovat na volbu pouze jednoho jazyka. Nicméně předpokládá s

Metody vývoje aplikací. Waterfall, V-model, Inkrementální model

Existuje několik osvědčených metod pro vývoj software, tzv. best practices. Volba konkretní metody závisí na specifikaci projektu, rozpočtu, subjektivní preferenci a dokonce i temperamentu vedoucího. V tomto článku krátce popíšeme základní metody vývoje webových a mobilních aplikací. «Waterfall Model» (model vodopádu) Jedna z nejstarších metod, zahrnuje postupné procházení etap, z nichž každá musí být plně dokončena, než se začne další. Pomocí modelu vodopádu je snadné řídit projekt. Vývoj je rychlý, náklady a doba trvání jsou předem definovány. Má to ovšem i druhou stránku. Vodopádový model poskytne vynikající výsledek pouze v projektech s jasnými a předem definovanými požadavky a způsoby jejich realizace. Není zde možnost udělat krok zpět, testování začne až poté, co je vývoj ukončen nebo téměř dokončen. Kdy použít model vodopádu? Pouze tehdy, když jsou požadavky známé, jasné a pevně stanovené. Rozporné požadavky neexistují. Nejsou žádné problémy s dost

Co je MVP a proč se vyplatí být minimalistou při vývoji software?

Plánujete vývoj softwarové aplikace? Vydejte se cestou MVP, tedy minimálního životaschopného produktu (Minimal Viable Product). Velmi pravděpodobně vám to ušetří mnoho peněz a starostí. Co je MVP? Pojďme se podívat na to, co se za zkratkou MVP skrývá. MVP neboli minimal viable product je v našem případě software, který je spuštěn s nejmenší možnou funkcionalitou vyvinutou v co nejkratším čase a za co nejnižší možné náklady. Výsledkem je, že můžete rychle získat relevantní zpětnou vazbu od reálných uživatelů. Díky MVP zjistíte, co uživatelé OPRAVDU potřebují a chtějí. Konečný produkt (aplikace či služba) vzniká na základě získané zpětné vazby. V podstatě se jedná o strategii vývoje, která minimalizuje rizika při zavádění nových produktů a služeb a v praxi vám ušetří nejen peníze, ale i čas a energii.  Vývoj mobilní aplikace/software podle strategie MVP spočívá ve vytvoření nejjednodušší verze software , která má sice minimum vlastností a funkcí, ale zároveň je dostatečně výkonná, aby b