Jak rychle naplánovat vývoj lean startupu?Koncepce "lean startupu" od Erica Rice by měla být v arzenálu každého moderního podnikatele. Již jsme psali o MVP a v tomto článku napíšeme o základních zvláštnostech “lean startupu” a ukážeme, jak používat business model canvas a lean canvas pro plánovaní vývoje startupu.

Co je lean?

Jedná se o koncepci vývoje startupu, která je založena na třech principech:
 1. Místo toho, aby věnovali měsíce plánování a hloubkovému průzkumu trhu jenom pro napsaní komplexního obchodního plánu, stačí podnikatelům zformulovat hypotézu a pak ji vyhodnotit z hlediska business model canvas nebo lean canvas (diagramu, který ukazuje, jakou hodnotu bude startup vytvářet). 
 2. Aplikace zákaznického přístupu (customer development) předpokládá živou komunikaci s potenciálními uživateli, aby bylo možné identifikovat jejich potřeby a získat zpětnou vazbu podle hypotézy realizované ve formě MVP. Na základě výsledků zpětné vazby budou provedené změny v MVP a bude zahájen nový cyklus vývoje
 3. V souladu s agilním vývojem softwaru (agile development) se předpokládá, že na konci každé iterace obdrží tým hotový produkt, který je následně testován v souladu se zákaznickým přístupem a poslán k dodělání. 
Každý lean-startup funguje v souladu s následujícím plánem:V metodice lean startupu tradiční vícestranový obchodní model nahrazuje business model canvas nebo lean canvas. Co to je?

Business model canvas

Tento model navrhl Alexander Osterwalder v knize "Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers”. Skládá se z devíti strukturálních bloků:

 1. Zákaznické segmenty (Customer segments) jsou skupiny zákazníků, na které se vztahuje obchodní model. 
 2. Hodnotová nabídka (Value propositions) jsou výhody, které uživatelům nabízíte. 
 3. Distribuční kanály (Distribution channels) jsou kanály, prostřednictvím kterých jsou produkty prodávány. V případě aplikací jsou to Apple Store a Google Play. 
 4. Vztahy se zákazníky (Customer relations) vytvářejí a udržují všichni zaměstnanci, kteří komunikují s klienty. 
 5. Příjmové toky (Revenue streams) - odkud pocházejí zisky, z jednorázových nákupů nebo předplatného? 
 6. Klíčové zdroje (Key resources) jsou to zdroje, o které se opírá startup: materiální, intelektuální, lidský, finanční. 
 7. Klíčové aktivity (Key activities) prováděné startupem.
 8. Klíčoví partneři (Key partners), kteří vám pomáhají provádět aktivity: dodávat zdroje nebo poskytovat poradenské či zprostředkovatelské služby. 
 9. Struktura nákladů (Cost structure) - náklady spojené s fungováním modelu. Záleží na klíčové činnosti, zdrojích a klíčových partnerech. 
Zde je způsob vyplnění business model canvas od Alexandra Osterwaldere pro iPod/iTunes:
Hodnotová nabídka iTunes podle business model canvas byla o možnosti koupit levně pouze ty písně, které potřebujete, a brát si hudbu s sebou. Současně byla služba orientována na masový trh a vysoká úroveň příjmů byla dosažena díky velkému prodeji hudby a prodeji přehrávačů iPod.

Pokud chcete vytvořit business model canvas online, použijte šablonu pro Google Draw.


Lean canvas

Ash Maurya nahradil business model canvas vlastním modelem, který představil v knize Lean Startup. Vycházel z podkladů Erica Rice (lean methodology) a Steve Blanka (Customer Development Methodology) a položil si za cíl zafixovat ve svém modelu prvky, které nesou největší rizika pro startup. Jsou to:
 1. Problém (Problem). Některým startupům se nedaří dosáhnout úspěchu, protože neřeší problémy a potřebnosti uživatelů. 
 2. Řešení (Solution). V tomto modelu se řešení problému nepřikládá taková váha. Řešení musí být jednoduché, stejně jako MVP (minimal viable product) vyvinutý na jejím základě. 
 3. Klíčové metriky (Key metrics). Je třeba jasně definovat ukazatele, kterými se vyhodnotí účinnost efektivity práce startupu. 
 4. Neférová výhoda (Unfair advantage). Pokud je Váš startup jedinečný, nebude mít zpočátku konkurenci, ale nakonec se konkurence objeví, jak tomu bylo u Uberu. Proto je třeba najít výhodu, která bude prospěšná při rozlišování Vašeho startupu od konkurence. 
Tady je příklad vyplňování lean canvas od Ashe Maurya pro desktopovou aplikaci CloudFire, kterou uvádí ve své knize:


Podle lean canvas je hlavním problémem dlouhý proces načtení a stanování fotografií. Unikátní nabídkou hodnot je možnost rychle sdílet fotografie a videa bez nutnosti manuálního stahování. Jako model monetizace bylo vybráno placené předplatné s 30denním zkušebním obdobím a klíčové metriky byly následující:
 • registrace; 
 • vytvoření první galerie; 
 • odeslání odkazu na galerii nebo video přátelům; 
 • odeslání pozvánek; 
 • nákup předplatného. 
Pokud chcete vytvořit lean canvas online, navštivte oficiální stránku Leanstack nebo použijte šablonu pro nástroj Google Draw zdarma.

Lean canvas pomůže odpovědět na důležité otázky pro začínající firmy:

 • Jaký problém vyřeší startup? 
 • Jak můžeme stručně formulovat navrhované řešení? 
 • Čím je jedinečný? Jaká výhoda umožní startupu předehnat konkurenci? 
 • Kdo je cílovou skupinou startupu? 
 • Jak se změří účinnost startupu? 
 • Kterými kanály se bude propagace provádět? 
 • Jaké jsou náklady na uvedení startupu do provozu? 
 • Jak bude startup vydělávat peníze? 
Pokud jste odpověděli na všechny tyto otázky ale stále váháte, obraťte se na nás, pomůžeme Vám se startupem a webovou či mobilní aplikací pro něj.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

10 způsobů jak se naučit programovat samostatně.

7 rad pro začínající webové vývojáře

Jak vydělat na mobilní aplikaci v roce 2018?