Jak na umělou inteligenci: krátký průvodce pro podnikatele.


Použití umělé inteligence (AI) v podnikání získává dynamiku. Podle společnosti SAS, dvě třetiny firem z různých odvětví očekávají, že umělá inteligence významně ovlivní jejich aktivity v příštích 5-10 letech. Nicméně, velké nadšení je mírněno nedostatkem organizační připravenosti. Mnoho firem váhá, zda již mohou začít zavádět AI. Obvyklým důvodem pro čekání je názor, že umělá inteligence může být použitá pouze velkými hráči. Ale je tomu opravdu tak?

Co je umělá inteligence v úzkém a širokém slova smyslu?

Termín "umělá inteligence" je dnes používán v úzkém a širokém smyslu. V úzkém smyslu je AI software, který simuluje činnost lidského mozku. V širším smyslu je "umělá inteligence" obecný termín používaný k označení celé řady technologií, jako:
 • Strojové učení. Strojové učení je založeno na použití statistických nástrojů. S jeho pomocí se počítačové systémy učí používat různé údaje pro zdokonalování své práce. To se provádí s minimálním zásahem člověka, a někdy i bez něj. Příkladem je systém rozpoznávání obličeje na Facebooku.
 • Inteligentní robotika. Dnešní inteligentní stroje jsou systémy založené na umělé inteligenci, které se učí prostřednictvím analýzy informací z vnějšího světa. Už jsou používány v řadě průmyslových odvětví a vykonávají široké spektrum úkolů, od lékařské diagnostiky až po přípravu pizzy.
 • Virtuální asistence. Virtual Assistant je softwarový produkt, který poskytuje zákazníkům nepřetržitou pomoc při používání webových stránek nebo při vyhledávání potřebné informace. 
 • Automatizovaný řídící systém. Provoz těchto služeb je založen na schopnosti regulovaných systémů řešit opakující se problémy bez zásahu člověka. Systémy pro správu řešení na bázi AI se již používají v oblasti logistiky a řízení lidských zdrojů.
 • Rozpoznávání řeči. Zde mluvíme o schopnosti počítačových programů slyšet a chápat lidskou řeč, jako například Google Asistent, Siri.
 • Zpracování dat s použitím přirozeného jazyka. Tato technologie je zaměřena na zpracování dat a jejich transformaci na text, který je pro člověka srozumitelný. Forbes ji používá k vytváření zpráv o příjmech a kanadské ministerstvo životního prostředí jej používá k vytváření předpovědí počasí.
Bez ohledu na technologii, kterou vyberete, budete muset podniknout následující kroky.

Zavedení umělé inteligence do podnikání: první kroky

Je nemožné zavést umělou inteligenci do práce společnosti za pár dní. Předběžný audit a optimalizace stávajících procesů je dlouhý proces. Pokud nechcete za 5-7 let zůstat mimo hru, je čas začít. Je nutné věnovat pozornost především následujícím věcem.

Prozkoumejte technologie umělé inteligence. Zjistěte, co se rozumí pod každou z výše popsaných a jak mohou být použity. Existuje mnoho vzdělávacích materiálů, jako například Udemy, Coursera a Udacity. Existuje hodně kurzů AI jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Sami vyzkoušejte výrobky s umělou inteligencí, abyste pochopili, co se vám na nich líbí a co ne. Zamyslete se nad tím, jak na to budou reagovat vaši zákazníci.

Znovu prozkoumejte svou firmu. Zeptejte se sami sebe, kde ve vašem oboru získáte konkurenční výhodu díky použití umělé inteligence. Nebo naopak, co vás zpomaluje ve srovnání s konkurencí a jak vám AI pomůže nabrat obrátky. Například, pokud přitahujete zákazníky prostřednictvím webu - možná budete potřebovat chatbot. Zvažte, jak můžete zlepšit stávající služby s AI, jako například zlepšení webu, optimalizace marketingových kampaní, zlepšení služeb zákazníkům, budování sociální strategie. Určete měřitelné cíle a požádejte o pomoc technického konzultanta.

Proveďte předběžný odhad nákladů na zavedení umělé inteligence. AI se liší od běžného softwaru tím, že není možné jej instalovat a nechat běžet. Proces strojového učení je třeba sledovat. Kdo se tím bude zabývat?

Zamilujte se do dat. AI potřebuje data, aby se mohl učit. Data je potřeba mít shromážděná na jednom místě a je třeba zahrnout vše: CRM data, reklamní kampaně, analýzu provozu, chování zákazníků na sociálních sítích, veřejná data konkurentů atd.

Modernizujte IT infrastrukturu. Zkontrolujte, zda je nutné, aby vaše IT služba byla rekonstruovaná tak, aby vyhovovala požadavkům implementace řešení založených na AI.

Vyberte si jeden segment podnikání, kterým začnete. AI je lepší zavádět pomalu.

Závěr

Stejně jako internet zcela změnil náš život za posledních dvacet let, umělá inteligence se v nejbližší budoucnosti stane nejsilnějším motorem transformace. A čím dříve začnete analyzovat, jak ji použít v rámci vašeho podnikání, tím lépe budete připraveni na nové výzvy na trhu.

Úspěch zavedení umělé inteligence závisí do značné míry na praktické připravenosti. To znamená, že jsou k dispozici potřebné nástroje a kvalifikovaný personál. Počáteční kroky pro zakořenění AI do obchodních procesů vaší společnosti zahrnují:
 • Seznámení se s technologiemi umělé inteligence;
 • Důkladná obchodní analýza pro zavedení nových technických řešení;
 • Předběžný odhad nákladů a kvality práce;
 • Konsolidace dat;
 • Přizpůsobení IT služeb k novým pracovním podmínkám;
 • Určení experimentálního segmentu pro pilotní start.
To vše se může zdát na první pohled komplikované. Ve skutečnosti je mnohem větší šance, že selže spuštění tradičního softwaru, než když jde o AI.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

10 způsobů jak se naučit programovat samostatně.

Jak vydělat na mobilní aplikaci v roce 2018?

Vývoj mobilních aplikací: etapy, termíny a cena.